Wattholma Svets & Mekaniska HB

Mångsidighet är vår styrka – låt oss göra jobbet!

Wattholma Svets & Mekaniska är ett företag med utomordentliga resurser för framtagning av produkter och detaljer inom mekanisk industri, bilindustri, el- och elektromekanisk industri. Som komplett underleverantör mot industrin ställer vi alltid höga krav på kvalitet, pris och leveranssäkerhet.

Flexibilitet och pålitlighet är våra kännetecken. Det gäller att inte bara kunna prestera en tekniskt intressant lösning på ritningsunderlaget utan också att kunna få tänkta konstruktioner förverkligade. Inom våra branschområden har vi mer än 40 års erfarenhet av kvalificerad problemlösning och tillverkning. För att tillmötesgå kundernas krav på kvalificerade svetsarbeten har vi idag tillgång till svetsutrustning för både svart- och rostfritt material.

Rationella lokaler, yrkeskunnig personal och en för arbetsuppgifterna ändamålsenlig maskinpark hjälper oss att nå den för kunden bästa lösningen. Personlig service är en självklarhet, pröva oss så får Du se!

På uppdrag av DISAB-TELLA AB har vi på Wattholma Svets & Mekaniska fortlöpande tillverkning av ett nytt stoftsugningssystem avsett för städning och pneumatisk transport av material och vätskor som kan transporteras i ledningssystem. Ett komplicerat arbete från plåt till färdigt montage med höga krav på bl a kvalificerad svetsning.

Klicka för förstoring.